Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 05/2017

 

Spis treści

 

Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

 

Wspólny rachunek bankowy w prawie geologicznym i górniczym

 

Joint bank account in geological and mining law

 

Maria Michta, Uniwersytet Śląski

 

Termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

The term of validity of offer in public procurements

 

Nowelizacja przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. I)

 

The amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings – analysis and evaluation of the new legal solutions (par. I)

 

In the second part of the study presents other major changes introduced by the amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings.The main objective was not only the presentation and discussion by the authors of the new institutions introduced to the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings.In the second part of the study: 1) Announcement of the commencement of group proceedings as a result of amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings; 2) Accelerate and streamline the resolution of issues in group proceedings as a result of the amendment of the Act of 17 December 2009 on the recovery of claims in a group proceeding; 3) Bail to secure group process costs.

 

Mateusz Słaby, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego w świetle nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 

Announcement of the commencement of group proceedings as a result of amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings

 

Bartosz Kotowicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Przyśpieszenie i usprawnienie rozpoznawania spraw w postępowaniu grupowym

 

Accelerate and streamline the resolution of issues in group proceedings as a result of the amendment of the Act of 17 December 2009 on the recovery of claims in a group proceeding

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Kaucja na zabezpieczenie kosztów postępowania grupowego

 

Bail to secure in group proceedings

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Status prawny spółek nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego-Rejestru Przedsiębiorców

 

Legal status of companies not re- registered in the National Court Register of Companies Register

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Uwagi szczegółowe do Projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl