Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły z numeru 08/2015 r. miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p529627802

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 08/2016

 

Spis treści

 

Andrzej Krasuski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Podstawy prawne przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną

 

Legal grounds for processing data covered by telecommunication secrecy

 

Daria Kostecka-Jurczyk, Uniwersytet Wrocławski

 

Nożyce kosztowo-cenowe jako stan faktyczny nadużycia pozycji dominującej a inne praktyki eksploatujące i wykluczające

 

Margin squeeze as an abuse of dominant position and other exploitative and exclusionary conducts

 

Marta Urbańska-Arendt, Uniwersytet Łódzki

 

Kilka uwag o relacji pomiędzy ekstraterytorialnym stosowaniem polskich regulacji zakazujących praktyk konkurencyjnych a wymianą informacji w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji

 

Some background notes on the relations between extraterritorial application of Polish regulations on anticompetitive practices and the exchange of information within the European Competition Network

 

KONSULTACJE

 

Łukasz Pasternak

 

Przestępstwo rozpowszechniania nieprawdziwych informacji stypizowane w art. 305 § 2 Kodeksu karnego – zagadnienia wybrane

 

The offense of spreadof false information characterized in art. 305 § 2 of Criminal Code – selected issues

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Andrzej Michalik, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

 

Spółka non-profit alternatywną formą prowadzenia działalności gospodarczej na rynku

 

Non Profit Company as an alternative form of economic activity on the local market

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl