Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 09/2016

 

Spis treści

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa

 

Charakterystyka procesu kształtowania strategii podatkowych przez holdingi międzynarodowe

 

The characteristics of the process of shaping tax strategies by international holding companies

 

Leszek Michalczyk, Uniwersytet Gdański

 

Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie ekonomiczno-prawnej koncepcji grupy kapitałowej

 

Tax group from the economic and legal perspective of a corporate group

 

Andrzej Michalik, Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

 

Spółka non profit alternatywną formą prowadzenia działalności gospodarczej na rynku

 

Non Profit Company as an alternative form of economic activity on the local market

 

Iwona Sepioło-Jankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznaniu

 

Faktura VAT jako przedmiot wykonawczy przestępstwa skarbowego

 

VAT invoice as an object of penal fiscal offence commitment

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Tryb rezygnacji z mandatu członka zarządu spółki kapitałowej

 

Mode of resignation from the position of member of the board in the company capital

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski

dr Maria Błeszyńska-Przybylska, radca prawny

 

Implementacja dyrektywy 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym do polskiego porządku prawnego i wskazania, w jaki sposób polski ustawodawca powinien to uczynić

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl