Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 08/2018

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Mirosław Pawełczyk, Uniwersytet Śląski

Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Łódzki

 

Sektor energetyczny – współczesne wyzwania

 

Energy sector – contemporary challenges

 

ELEKTROMOBILNOŚĆ

 

Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Łódzki

 

Elektromobilność wobec aktualnych wyzwań współczesnych gospodarek (część I)

 

E-mobility in view of current challenges of modern economies (part I)

 

Wojciech Modzelewski, Uniwersytet Łódzki

 

Nowy sposób finansowania infrastruktury ładowania oraz elementy procesu inwestycyjno-budowlanego stacji ładowania

 

New way of financing the charging infrastructure and the course of the investment process of recharging points

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Adrian Król, Uniwersytet Warszawski

 

Polski system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji z perspektywy unijnych zasad udzielania pomocy państwa

 

Polish support scheme for high-efficiency cogeneration from the perspective of EU state aid rules

 

Radosław Maruszkin, Uniwersytet Warszawski

 

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych i konkluzje BAT jako elementy wieloźródłowego systemu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z dużych obiektów energetycznego spalania w Polsce

 

Industrial Emissions Directive and BAT Conclusions as part of a multi-source emission abatement scheme for large combustion plants in Poland

 

KONSULTACJE

 

Krzysztof Matan, Nina Zys, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Finansowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze elektromobilności na przykładzie realizowanego przez narodowe centrum badań i rozwoju programu na rzecz bezemisyjnego transportu publicznego (e-mobility)

 

Providing financial support for searching of innovative solutions for the electromobility sector on the example of the program for zero-emission public transport (e-mobility) introduced and lead by the national centre for research and development

 

W najbliższym numerze:

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aleksander Werner, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Dyrektywa ATAD w nowelizacji ustawy CIT z dnia 27 października 2017 r.

 

The ATAD Directive in the amendment of the Act on CIT of 27 October 2017

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl