Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły z numeru 03/2017 r. miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p334937690

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 03/2018

 

Spis treści

 

Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski

 

Administracyjny podział ruchu lotniczego w prawie UE – między regulacją a dyskryminacją

 

The Distribution of Air Traffic between Airports in the EU Law – Between Regulation and Discrimination

 

Cezary Dzierzbicki, Uniwersytet Warszawski

 

Hipoteczne papiery wartościowe. Księga wieczysta a Krajowy Rejestr Sądowy

 

Mortgage Securities. Mortgage Register and National Court Register

 

KONSULTACJE

 

Edyta Tkaczyk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

Warunki i tryb organizowania studiów doktoranckich w uczelni niepublicznej - teoria, praktyka, przyszłość

 

Conditions and mode of organizing doctoral studies at the private university – theory, practice, future

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z 2017 r.

 

Review of Supreme Court jurisdiction for the year of 2017

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Wawrzyniec Żbikowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Brak szkody wierzyciela jako przesłanka egzoneracyjna odpowiedzialności likwidatora spółki z o.o.

 

Lack of creditor’s damage as an exoneration precondition in the context of the liquidator’s liability in the limited liability company

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl