Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły z numeru 06/2017 r. miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p618280666

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 06/2018

 

Spis treści

 

Anna Szaroszyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Legal considerations and analysis of Capacity Mechanisms in the EU in the context of State aid

 

Analiza i rozważania prawne na temat mechanizmów mocowych w Unii Europejskiej w kontekście pomocy państwa

 

Marta Ćwiklińska, Uniwersytet Łódzki

 

Z problematyki udzielania zamówienia publicznego konsorcjum

 

On consortium agreement in public procurement procedure

 

Aleksandra Łatała-Kremer, Uniwersytet Jagielloński

 

Pojęcie cenotwórczości na gruncie dyrektyw 2003/6/WE i 2003/124/WE oraz Rozporządzenia MAR

 

The concept of significant effect on the prices of financial instruments under Directives 2003/6 / EC, 2003/124 / EC and the Market Abuse Regulation

 

KONSULTACJE

 

Szymon Słotwiński, Uniwersytet Szczeciński

 

Umowy aleatoryjne a gry hazardowe. Głos w dyskusji o kwalifikacji prawnej loot box

 

Aleatory contracts and gambling games. A voice in the discussion on the legal qualification of the loot box

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Grzegorz Klich, Uniwersytet Wrocławski

 

Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów wynikłych na gruncie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Mediation as an alternative method of resolving disputes within the field of public procurement

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl