Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły z numeru 07/2016 r. miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p1217662012

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 07/2017

 

Spis treści

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski

 

Niektóre problemy zamknięcia składowiska odpadów

 

Some problems of closure of a landfill

 

Nowelizacja przepisów ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. II)

 

The amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings – analysis and evaluation of the new legal solutions (par. II)

 

In the second part (par I: PUG 5 2017, p. 17-28) of the study presents other major changes introduced by the amendment of the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings. The main objective was not only the presentation and discussion by the authors of the new institutions introduced to the Act of 17 December 2009 yr. about the pursuing claims in group proceedings.In the second part of the study: 1) Extension of the scope of the Act of 17 December 2009 on the recovery of claims in collective proceedings as a result of the amendment; 2) New rules for unification of claims in a class action lawsuits.

 

W drugiej części opracowania (część I: PUG 5 2017, s. 17-28) przedstawiono pozostałe najważniejsze zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (DzU 2010, nr 7, poz. 44) stanowią część dużych zmian legislacyjnych, celem których jest ułatwienie dochodzenia wierzytelności oraz wzmocnienie pozycji wierzycieli, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Celem zmian dokonanych w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym zgodnie z uzasadnieniem projektu jest przyspieszenie i ułatwienie dostępu do postępowania grupowego większej grupie podmiotów.

 

Bartosz Kotowicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Mateusz Słaby, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

 

Extension of the scope of the Act of 17 December 2009 on the recovery of claims in collective proceedings as a result of the amendment

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Dagmara Rąpała, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Nowe zasady ujednolicania wysokości roszczeń w postępowaniu grupowym

 

New rules for unification of claims in a class action lawsuits

 

Monika Przybylska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Prawa nabyte inwestora elektrowni wiatrowej a wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy w związku z wejściem w życie ustawy wiatrakowej

 

Rights acquired by the investor of the wind farm and the expiration of the decision about ground development conditions in connection with the entry into force of the windmill act

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Roczne obowiązki sprawozdawcze w spółkach prawa handlowego

 

Annual reporting obligations in commercial law companies

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski

 

Wykonanie obowiązku zamknięcia składowiska odpadów

 

Performing the duty of closure of a landfill

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl