Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły z numeru 01/2017 r. miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p1524561264

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 01/2018

 

Spis treści

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski

 

Koncesje górnicze 2020

 

Mining licenses 2020

 

Franciszek Strzyczkowski, Uniwersytet Łódzki

 

Fundamental rights in the EU external actions: case study of the EU-Turkey statement

 

Prawa podstawowe w zewnętrznych działaniach UE: studium przypadku Oświadczenia Unia Europejska- Turcja

 

Wojciech Bożek, Uniwersytet Szczeciński

 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa w kontekście rozliczania kosztów obsługi długu publicznego

 

Sureties and guarantees granted by the State Treasury in the context of settlement of debt service costs

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Forma umowy rozporządzającej udziałami spółki z o.o.

 

The form of the contract disposing the shares in limited liability company

 

GLOSA

 

Mirosław Pawełczyk, Uniwersytet Śląski

 

Rafał Walczak, radca prawny

 

Zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnej służebności przesyłu.

 

Glosa aprobująca do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 6 listopada 2015 r.,
sygn. I SA/Gl 497/15

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Dominika Wajda, Uniwersytet Warszawski

 

Reguły powoływania i odwoływania funkcjonariuszy spółek akcyjnych na gruncie Ksh a problem nadmiernej lojalności piastunów wobec mocodawców

 

The rules of appointing and dismissing officers of joint-stock companies on the grounds of the Commercial Companies Code and the problem of excessive loyalty of the members board of directors to their principals

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl