Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły z numeru 11/2015 r. miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p1259651651

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 11/2016

 

Spis treści

 

Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego
Anna Szaroszyk, Akademia Leona Koźmińskiego

 

REMIT Regulation and new obligations for participants of the wholesale energy market

 

Rozporządzenie REMIT a nowe obowiązki dla uczestników hurtowego rynku energii

 

Artur Nowacki, Uniwersytet Warszawski

 

Zwołanie zgromadzenia wspólników przez zarząd

 

Convocation of the shareholders’ meeting by the management board

 

Piotr Suski, Uniwersytet Jagielloński

 

Modyfikowanie warunków umów zawartych z konsumentami przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i energetyczne na tle orzecznictwa Prezesa UOKiK

 

Modification of consumer contracts by telecommunications and energy companies against the decisions of the Polish Office of Competition and Consumer Protection

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Udział organu nadzoru w powoływaniu członków zarządu spółek specjalistycznych

 

Supervisory board’s participation in the appointment of members of specialized companies

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Katarzyna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

 

Zakres i charakter działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w obrębie udzielania zamówień publicznych

 

The scope and character of the control activities performed by regional accounting chambers within granting the procurement

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl