Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 09/2018

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Marcin Kraśniewski, Uniwersytet Łódzki

 

Elektromobilność wobec aktualnych wyzwań współczesnych gospodarek (część II)

 

E-mobility in view of current challenges of modern economies (part II)

 

Zdzisław Muras, Urząd Regulacji Energetyki

 

Bezpieczeństwo energetyczne i polityka regulacyjna w kontekście sądowej kontroli rozstrzygnięć regulatora rynku.

Rola administracji i judykatury

 

Energy security and regulatory Policy in the context of judicial review of the market regulator’s decisions.

The role of administration and judicature

 

Łukasz Grzejdziak, Uniwersytet Łódzki

 

Reguły pomocy państwa w zakresie finansowania adekwatności mocy wytwórczych w elektroenergetyce

 

State Aid rules on financing of electricity generation adequacy

 

Magdalena Porzeżyńska, Uniwersytet Warszawski

 

Wybrane systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych w świetle unijnych reguł pomocy państwa

 

Selected renewable energy support schemes in light of EU state aid rules

 

Z praktyki gospodarczej

 

Łukasz Jankowski, radca prawny

 

Energetyczna rewolucja w instrumentach finansowych

 

Energy revolution in financial instruments

 

W najbliższym numerze:

 

PhD. Dominik J. Gajewski, Warsaw School of Economics (Poland)

 

Hybrid instruments used by international holding companies - tax aspects

Instrumenty hybrydowe wykorzystywane przez holdingi międzynarodowe – aspekty podatkowe

 


Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl