Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 02/2017

 

Spis treści

 

Alojzy Z. Nowak, Uniwersytet Warszawski

 

Polskie dylematy wobec wyzwań globalizacji

 

Polish dilemmas facing the challenges of globalization

 

Dominik Gajewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Spółka holdingowa jako instrument wykorzystywany do międzynarodowego unikanie opodatkowania

 

Holding Company as an Instrument Serving International Tax Avoidance

 

Beata Kozłowska-Chyła, Uniwersytet Warszawski

 

Nowe regulacje zasad zarządzania mieniem państwowym w zakresie powoływania i odwoływania członków organów nadzorczego i zarządzającego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 

New regulations of the Law regulating the management of the state-owned property in the area of appointment and dismissal of members of supervisory and management bodies in companies with the participation of the Treasury

 

Katarzyna Śliwak, Uniwersytet Wrocławski

 

Kwalifikacja prawna nieskutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

 

Legal classification of business secret reservation being made ineffectively

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w roku 2016

 

Jurisdiction Review of Supreme Court in 2016

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Marek Niedużak, L.LM.

 

Teoretycznoprawne podstawy konfliktu interesów w ujęciu law and economics

 

Theoretical foundations of conflict of interests from law and economics perspective

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl