Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 12/2017

 

Spis treści

 

Joanna Gronkowska, Skarbnik Powiatu Tatrzańskiego, Powiat Tatrzański

 

Wojciech Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński

 

Anna Walaszek-Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński

 

Aspekty finansowo - prawne klastra energii

 

Financial and legal aspects of the energy cluster

 

Marcin Asłanowicz, Sąd Arbitrażowy przy KIG

 

Arbiter jako świadek w postępowaniu cywilnym – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda

 

Arbitrator as a witness in civil proceedings - remarks de lege lata and de lege ferenda

 

Roman Stec

 

Podmiotowe ustawowe przypadki wyłączające wypłatę odszkodowań za szkody powodowane przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach

 

Subjective statutory cases excluding compensation for damages caused by wild boars, elks, deer, fallow deer and roe-deer in crops and fetuses

 

Justyna Nowak, Uniwersytet Łódzki

 

Nowa superinspekcja do celów Urzędowej Kontroli Żywności – czy jest „super” także dla konsumentów?

 

New Superinspection for the purposes of the Official Food Control - is it super for consumers as well?

 

 

Spis treści

 

ROK 2017 (LXX) NR 1-12

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Wojciech Bożek, Uniwersytet Szczeciński

 

Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa w kontekście rozliczania kosztów obsługi długu publicznego

 

Sureties and guarantees granted by the State Treasury in the context of settlement of debt service costs

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl