Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły od numeru 1/2013 do numeru 10/2017 są dostępne w formie PDF na stronach archiwum (The archive for this journal includes: Vol. LXVI No. 1 to Vol. LXXI No. 10):

 

http://www.pug.pl/archiwum

 

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 10/2018

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Aleksander Lipiński, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie

 

Zmiany prawa geologicznego i górniczego wprowadzone ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. (z wyłączeniem koncesjonowania węglowodorów)

 

The amendment to Geological and Mining Law introduced by the Act of 15 June 2018
(with the exception of hydrocarbon licenses)

 

Dominik J. Gajewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Hybrid instruments used by international holding companies - tax aspects.

 

Instrumenty hybrydowe wykorzystywane przez holdingi międzynarodowe –aspekty podatkowe

 

Dominik Mączyński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 

Aspekty podatkowe zawarcia ugody na podstawie art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Tax aspects of concluding an agreement pursuant to art. 54a of the Act of August 27, 2009 on Public Finance

 

KONSULTACJE

 

Michał Boleń, Uniwersytet Jagielloński

 

Metody wykładnicze w przypadku braku przepisów szczegółowych

 

Interpretation methods in the absence of specific rules

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Forma dokumentów stanowiących podstawę wpisu do KRS

 

Form of documents constituting the basis for entry info the National Court Register

 


Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl