Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 04/2017

 

Spis treści

 

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Grzegorz Materna

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

 

Perspektywy przeciwdziałania przez Prezesa UOKiK nadużywaniu tzw. zamówień in-house na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach

 

The perspectives of the protection by the antitrust authority against the abuse of the in-house exemption (the example of services of for maintenance of cleanliness and order in municipalities)

 

Anna Szadkowska, Uniwersytet Łódzki

 

Prawne kryteria rozstrzygania spraw dotyczących zakresu odroczenia terminu zapłaty podatku

 

Legal criteria for resolving issues concerning the scope of deferment of tax payment deadlin

 

Katarzyna Kimla, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Przerzucalność podatków a podatek bankowy

 

Tax shirting in respect to banking tax

 

Prawo własności intelektualnej

 

Katarzyna Błeszyńska, Uniwersytet Warszawski

 

Memy internetowe – status prawny na podstawie ograniczeń praw autorskich dla celów parodii, pastiszu i karykatury

 

Internet memes - legal status upon the restrictions of copyright for parody, pastiche and caricature reasons

 

KONFERENCJA

 

Maria Ołowska, Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH

 

Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa
Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (16. 03. 2017)

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

 

Wspólny rachunek bankowy w prawie geologicznym i górniczym

 

Joint bank account in geological and mining law

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl