Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły z numeru 11/2016 r. miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p369284670

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 11/2017

 

Spis treści

 

Beata Kozłowska-Chyła, Uniwersytet Warszawski

 

Alojzy Z. Nowak, Uniwersytet Warszawski

 

Strategia odpowiedzialnego rozwoju a wyzwania zewnętrzne dla polskiej gospodarki

 

Strategy for Responsible Development and external challenges for the Polish economy

 

Tomasz Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zapobiegawcze mechanizmy obrony przed przejęciem spółki w prawie polskim

 

Preventive Anti-Takeover Defenses in Polish law.

 

Aleksander Werner, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Agresywne planowanie podatkowe a pomoc państwa udzielana przy wykorzystaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

 

Aggressive tax planning and State aid granted by instruments of the individual tax law interpretations

 

Szymon Słotwiński, Uniwersytet Szczeciński

 

Naruszenie „wiarygodności kontrahenta” przez niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych w usługach finansowych – uwagi na tle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r., sygn. I CSK 868/14

 

Violation of the "credibility of the contractor" by improper processing of personal data in financial services - remarks against the background of the judgment of the Supreme Court of 11 February 2015, ref. I CSK 868/14

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na cywilne postępowania sądowe i egzekucyjne

 

Influence of restructuring proceedings on civil and judicial proceedings

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Joanna Gronkowska, Uniwersytet Jagielloński

 

Wojciech Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński

 

Anna Walaszek-Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński

 

Aspekty finansowo - prawne klastra energii

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl