Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 10/2016

 

Spis treści

 

Edyta Tkaczyk, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

 

Biegły rewident jako zawód zaufania publicznego

 

Auditor as a profession of public trust

 

Alina Sperka-Cieciura, Uniwersytet Łódzki

 

Pojęcie „przedsiębiorstwa” w nomenklaturze francuskiej

 

The „enterprise” in the French terminology

 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski
Maria Błeszyńska-Przybylska, radca prawny

 

Implementacja dyrektywy 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym do polskiego porządku prawnego i wskazania, w jaki sposób polski ustawodawca powinien to uczynić

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Katarzyna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

 

Zakres i charakter działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w obrębie udzielania zamówień publicznych

 

The scope and character of the control activities performed by regional accounting chambers within granting the procurement

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl