Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły z numeru 05/2015 r. miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p54054004

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 05/2016

 

Spis treści

 

Nowelizacja przepisów konsumenckich ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów- analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz.II)

 

The amendment of consumer provisions of the Law on competition and consumer protection - analysis and evaluation of the new legal solutions (part II)

 

Monika Namysłowska, Uniwersytet Łódzki

 

Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

 

Decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection finding standard contract terms abusive

 

Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Tymczasowy środek ochrony zbiorowych interesów konsumentów

 

Temporary measure to protect the collective interests of consumers

 

Anna Piszcz, Uniwersytet w Białymstoku

 

Czynności kontrolne tzw. tajemniczego klienta według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 

The so-called mystery shopping activities under the act on competition and consumers protection

 

Małgorzata Sieradzka , Bartosz Kotowicz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

Prezes UOKiK- uprawnienie do występowania w roli amicus curie

 

President of the Office of Competition and Consumer Protection- the right to act as amicus curiae

 

GLOSA

 

Dorota Sokołowska, Uniwersytet Szczeciński

 

Właściwość rzeczowa sądu w sprawach o ochronę praw autorskich – glosa do postanowienia SN z 26 lutego 2015 r. (III CZ 6/15)

 

Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i za przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego jest sprawą o ochronę praw autorskich w rozumieniu art. 17 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Legitymacja do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych podmiotów niewymienionych w art. 250 oraz art. 422 § 2 Kodeksu spółek handlowych

 

Legitimacy to challenge resolutions of capital companies assemblies of the entities not listed in Article. 250 and Art. 422 § 2 of the Code of Commercial Companies

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Grzegorz Materna, Instytut Nauk Prawnych PAN

 

Activity of a booking platform administrator and a concerted practice of the companies using the platform – the commentary on th

 

Court of Justice judgement in Case C-74/14 "Eturas" UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl