Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Artykuły z numeru 03/2016 r. miesięcznika "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.pug.pl/archiwum/przeglad_ustawodawstwa,p1983458203

 

PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO 03/2017

 

Spis treści

 

Dariusz Kwiatkowski, Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

 

Zasady określania wartości pomocy publicznej i pomocy de minimis w przypadku zwrotnych instrumentów wsparcia

 

Rules for determining the value of public aid and de minimis aid in the case of repayable financing

 

Jakub Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski

 

„Aktywizm interpretacyjny” Komisji Europejskiej w stosowaniu prawa pomocy publicznej do krajowych środków podatkowych na przykładzie sprawy Differentiated air travel tax rates implemented by Ireland. Analiza krytyczna

 

European Commission’s “Interpretative Activism” in Application of the State Aid Law to National Tax Measures in the Light of “Differentiated Air Travel Tax Rates Implemented by Ireland” Case – A Critical Analysis

 

Marek Niedużak

 

Teoretycznoprawne podstawy konfliktu interesów w ujęciu law and economics

 

Theoretical foundations of conflict of interests from law and economics perspective

 

Kama Chlabicz, Uniwersytet Warszawski

 

Postępowanie sprzeciwowe w prawie znaków towarowych po nowelizacji prawa własności przemysłowej

 

Procedure for opposition in the trademark law on the ground of amendment of the Industrial Property Law Act

 

Z praktyki gospodarczej

 

Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej

 

Admissibility of inappropriate joint proxy

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
Grzegorz Materna, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

 

Perspektywy przeciwdziałania przez Prezesa UOKiK nadużywaniu tzw. zamówień in-house na przykładzie usług utrzymania czystości i porządku w gminach

 

The perspectives of the protection by the antitrust authority against the abuse of the in-house exemption (the example of services of for maintenance of cleanliness and order municipalities)

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczny spis treści


Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl