Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

O redakcji

Miesięcznik ukazuje się od 1949 r.
Publikuje nowe rozwiązania w prawie finansowym, bankowym, cywilnym i gospodarczym, a także omawia zagadnienia związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, koncesjonowaniem działalności gospodarczej, prawem energetycznym i górniczym:
 • wyjaśnia wątpliwości w sferze stosowania prawa,
 • szczegółowo analizuje orzeczenia gospodarcze Sądu Najwyższego i instytucji międzynarodowego arbitrażu handlowego,
  popularnej dziś w świecie biznesu formy rozstrzygania sporów,
 • prezentuje zagadnienia związane z dostosowaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza prawa celnego, rolnego i wspólnej polityki finansowej.

Piszemy na temat rynku kapitałowego: publicznego obrotu papierami wartościowymi, funduszy inwestycyjnych, obligacji, akcji, rynków papierów wartościowych na przykładzie organizacji giełd w innych krajach, uwzględniając istotne dla tej dziedziny orzecznictwo.
Autorami tekstów są zarówno wybitni pracownicy naukowi z renomowanych ośrodków akademickich, jak też praktycy - sędziowie, prawnicy, doradcy i eksperci sejmowi.
 
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów - wg komunikatu z dn. 23.12.2015 r.).
Czasopismo jest adresowane do radców prawnych, pracowników biur prawniczych, menedżerów pracujących na rynku usług finansowych, ekspertów komisji sejmowych i senackich, a także do studentów uczelni prawnych i ekonomicznych oraz pracowników naukowych, ale też do wszystkich tych, którzy zawodowo śledzą na bieżąco zmiany dokonujące się w naszej gospodarce. Miesięcznik dostępny w prenumeracie.
Redakcja - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 
 


Redaktor naczelny (p. o.):
 • dr hab. Bartłomiej Nowak (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Sekretarz redakcji
 • Mariusz Gorzka

Rada naukowa:
 • prof. dr hab. Jan Błeszyński (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr nauk prawnych Oleg Gorodow  (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja)
 • prof. Heribert Hirte (Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy)
 • dr hab. Robert  Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Beata Kozłowska-Chyła (Uniwersytet Warszawski)
 • doc. Oleg P. Lichichan (Dyrektor Instytutu Prawa Państwowego Uniwersytetu w Irkucku, Rosja)
 • dr hab. Jacek Mazurkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Peter-Christian Müller-Graff (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy)
 • prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Marek Szydło (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. Ruth Taplin (Uniwersytet w Leicester, Wielka Brytania)
 • dr Ryszard Tupin (Uniwersytet Warszawski) 
 
Zespół recenzentów:
 • dr hab. Rafał Adamus
 • dr Michał Będkowski-Kozioł
 • prof. dr hab. Jan Błeszyński
 • prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz
 • prof. dr hab. Aleksander Lipiński
 • dr hab. Leopold Moskwa
 • dr Zdzisław Muras
 • dr Anna Nykiel-Mateo
 • dr hab. Marcin Olszak
 • Professor Patrick O'Sullivan, Ph.D.,
 • prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
 • Professor Yochanan Schachmurove, Ph.D.,
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • dr hab. Tadeusz Skoczny
 • dr hab. Monika Tarska
 • prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł
 • dr hab. Aleksander WernerAdres Redakcji
ul. Canaletta 4
00-099 Warszawa
tel. 795-155-583
e-mail:  
strona internetowy: http://www.pug.pl/
nakład: 850 egz:.

 

Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa
Tel.: (22) 826-41-82

e-mail:

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl