Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Warunki publikacji w miesięczniku Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
 
1. Każdy może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa. Nie oceniamy tekstów na podstawie tytułu lub konspektu.
 
2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.
 
3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w miesięczniku „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.
 
4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: (objętość minimum 0,5 arkusza w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5). Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

• Tytuł (w językach polskim i angielskim). 

• Nazwisko i imię autora wraz z afiliacją (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu).

• Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim. 

• Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim. 

• Tekst (podzielony śródtytułami). W tekście nie umieszczamy przypisów literaturowych.

• Lietraturę.


Opisy bibliograficzne w standardzie APA do pobrania.


5. Każdy tekst przechodzi opisaną na stronie internetowej (http://www.pug.pl/zasady_recenzowania_publikacji) procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu. Po tym terminie autor dostaje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Na publikację czeka się do 6 miesięcy — zależnie od działu i kolejki tekstów oczekujących na publikację.
 
6. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.
 
7. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego afiliacją, adresem e-mail i numerem telefonu. Obowiązkowe jest też dostarczenie tłumaczenia tytułu na język angielski oraz dwóch streszczeń: po polsku i po angielsku.
 
8. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.
 
9. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, konieczne jest podanie procentowego udziału każdego współautora w powstaniu tekstu.
 
10. Ghostwriting i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte ich przypadki będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl